Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Späť

Riaditeľka Základnej školy v Marianke oznamuje rodičom, žiakom a  priateľom školy, že v pondelok 11.9.2017 o 8:00 sa slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 bude konať v školskej jedálni, odkiaľ sa presuniete do jednotlivých tried, kde budete oboznámení o priebehu vyučovania v nasledujúcich dňoch. Obed a školský klub je zabezpečený od  prvého dňa.

 

Posledná úprava 15.01.2020