Snaha o dohodu s AKJK

Späť

Marianka čelí mnohým sporom jednak z developermi a investormi, tak aj s AKJK na druhej.
Koronakríza pridala na nervozite developerov a investorov. 

V záujme odbremenenia obce aspoň od sporu s AKJK som sa tento mesiac stretol s JUDr. Jurikom, s cieľom dospieť k dohode, keďže právnici dohodu nedosiahli. Priamo som sa ho spýtal na niekoľko tém, ktoré sú z môjho pohľadu dôležité – či plánoval výstavbu domov v lese, či naprojektovanie kanalizácie a vody k lesu za ihriskom súviselo s takýmto plánom, ako to bolo s kúpou pozemku „na zberný dvor“ nie na obec ale na iný subjekt, či vydal stavebné povolenia na apartmánové domy v ochrannom pásme plynu on, prečo pustil výstavbu na Sedmokráskovej a pod. Napriek tomu, že ani mne sa tejto možnosti počas starostovania p. Juriku nedostalo, v záujme slušnosti som mu ponúkol možnosť vysvetlenia.

Mojím cieľom bolo ústretovým gestom dospieť postupne a bez nátlaku k riešeniu.

Prehra sporu s AKJK koncom minulého roku, ešte neznamená, že obec spor prehrá a prejde do nútenej správy.

Verím, že sa mi pre Marianku podarí dohodnúť rozumnú dohodu.

O vzťahoch s developermi na budúce.

Posledná úprava 15.06.2020