Stanovisko obce k prijímaniu do školy a škôlky

Späť

Veľmi radi by sme prijali aspoň všetky deti s trvalým pobytom v Marianke, ale ...

Zakiaľ, čo v prípade školy máme zo zákona povinnosť uprednostniť deti s trvalým pobytom (dieťa a každý z rodičov môžu mať iný), pri materskej škole je uprednostňovanie detí podľa trvalého pobytu naopak porušením zákona. 

Toto nariadenie zákona je nešťastné a spôsobilo veľa problémov aj v iných obciach a mestách. Kapacity v štátnych škôlkach bolo málo posledných 20 rokov.
V obciach pri Bratislave, akou je aj Marianka, je tento problém ešte vypuklejší.
S veľkými problémami nedostatku kapacít zápasí aj Stupava aj Záhorská Bystrica. Naviac práve do škôl prichádzajú práve populačne silné ročníky.

Základná škola zase podľa zákona má mať telocvičňu, ktorá bola minulý rok zrušená. Pohyb je pre deti, podľa môjho názoru dôležitý. Celý tento školský rok deti cvičili buď vonku alebo na chodbách alebo v triede. Uznáte, že to asi nie je správne. Uvoľnená miestnosť škôlky nebude použitá na šatňu, ani sme o tom neuvažovali. 

Súkromné materské školy stoja niekoľkonásobne viac. Preto sme, rovnako ako iné obce, mestá a mestské časti zvažovali v priebehu roka prijať VZN, ktoré by zaviedlo základný mesačný poplatok 300,- Eur, s tým, že deti s trvalým pobytom dostanú výraznú zľavu. Takéto VZN by však bolo v rozpore so zákonom, preto sa poslanci rozhodli neísť touto cestou.

Ako vidíte situácia nie je jednoduchá a snažíme sa hľadať riešenie. Pokiaľ ho nemáme, je nezodpovedné prijať do školy a škôlky viac detí akú má  kapacitu.
O prijatí rozhodujú riaditeľky ZŠ a MŠ ale kapacitu budovy zväčšiť nedokážu. 

Škola, škôlka stoja naviac na cirkevných pozemkoch. Minulý rok dokonca prišla na obec výpoveď tejto nájomnej zmluvy, ktorú sa snažím riešiť. Naviac ide o pamiatkovú zónu, kde sa k výstavbe vyjadrujú pamiatkári. Nadstavby, prístavby súčasnej školy, škôlky teda nezávisia iba od rozhodnutia obce. 

Ako iste chápete pokiaľ nemáme pozemok, je plán zväčšenia kapacity pomerne vzdialeným cieľom. 

Investori, ktorí v Marianke predali stovky rodinných domov, k rozšíreniu školy, škôlky zatiaľ neprispeli, ani ich k tomu žiadny zákon nenúti (čo je možno systémová chyba). 

Ako pochopíte nezbláznili sme sa, radi by sme našli riešenie, ale nájsť ho nie je jednoduché.

Ako iste viete kapacita školy a škôlky je dlhodobý problém, napriek tomu že bola zrekonštruovaná a nadstavená len nedávno, kapacita je znovu nepostačujúca. Ozaj sa to nedalo očakávať?

 

Posledná úprava 15.01.2020