Stretnutie k dopravným problémom

Späť

Dnes 14.5.2019 sa na obecnom úrade konalo stretnutie k riešeniu viacerých dopravných problémov v Marianke.

Stretnutia sa okrem starostu zúčastnili p.Švec z Okresného úradu Malacky, odbor dopravy, p.Knotek z Dopravného inšpektorátu, dopravný inžinier, p. Noskovičová, p. Nagyová z Regionánej správy ciest, poslanci: Zuzka Iváková, Eugen Jeckel, Maroš Sýkora, Michal Chabada, Peter Jelačič, Jozef Brestovanský, Mario Bubnič ako aj zástupcovia RKC Marek Vadrna, OZ Panský les.

Debatovali sme o riešení veľkého okruhu problémov od dopravy v Údolí cez Južnú cestu, Panský les, Karpatskú ulicu, delimitáciu cesty z Bratislavského samosprávneho kraja na obec a mnoho ďalších. Väčšina prítomných prejavila ochotu spolupracovať na zlepšení dopravných problémov Marianky.

Väčšina z nich bude vyžadovať dlhodobé úsilie. Niekde stačí spracovať projekt, ktorý treba schváliť a následne realizovať.

 

Posledná úprava 15.01.2020