Ukončili sme tretiu fázu rozšírenia kamerového systému

Späť

III. etapa rozšírenia kamerového systému bola ukončená. Kamery sú nainštalované, a prenosové trasy sú aktívne. Záznamy sa ukladajú na server.

Rozšírenie kamerového systému sme uskutočnili aj vďaka dotácii Ministerstva vnútra SR vo výške 30 000,- eur, o ktorú obec koncom roka 2018 musela zabojovať predĺžením lehoty realizácie. V opačnom prípade hrozilo prepadnutie dotácie.

Namiesto pôvodne plánovaných 6 kamier v zmysle pôvodného projektu, bolo v rámci projektu nainštalovaných 18 kamier, z toho 2 kamery na snímanie ŠPZ áut (jedna ŠPZ kamera stojí 1680,- Eur, bežná kamera 447,- Eur s DPH).

Vzhľadom na fragmentované úseky chráničiek, ktoré neumožňovali pripojenia centrálneho pracoviska na obecnom úrade so vstupom do dediny súvislou optikou, bola v rámci projektu vybudovaná priama rádiová linka v pásme 60 GHz medzi obecným úradom a stĺpom verejného osvetlenia na začiatku dediny. V rámci projektu bolo tiež upravené prepojenie fáz verejného osvetlenia na niektorých úsekoch tak aby jedna z fáz mala trvalé napájanie a mohla slúžiť ako zdroj napätia pre kamery, nakoľko fázy napájajúce verejné osvetlenia sa cez deň centrálne vypínajú.

V rámci projektu bol postavený 12 m stožiar na futbalovom ihrisku. Umožňuje priame rádiové prepojenie kamier na futbalovom ihrisku s obecným úradom. Zo stĺpa je zároveň priama viditeľnosť na vežu kostola, čo v budúcnosti umožní pripojenie kamier z fary a prípadne údolia.

Centrálny systém integruje aj kamery z predošlých etáp, pričom poskytne vyššiu inteligenciu vyhľadávania, ktoré býva častým problémom pri reálnom vyhľadávaní záznamov.

Posledná úprava 24.01.2020