UPOZORNENIE pre občanov

Späť

Žiadame obyvateľov Marianky, majiteľov osobných motorových vozidiel, aby vo vlastnom záujme neparkovali na miestnych komunikáciách počas zimného obdobia, kvôli bezpečnému prejazdu traktora s radlicou, ktorý zabezpečuje odhŕňanie snehu z  miestnych komunikácií. Bezpečná zjazdnosť komunikácií je prvoradá hlavne kvôli rýchlej zdravotnej pomoci, hasičom a polícii.

Žiadame tiež obyvateľov, aby upozornili na tieto opatrenia svojich návštevníkov prichádzajúcich do obce. (Miestne cesty máme úzke  a traktor široký)    :-)

Posledná úprava 15.01.2020