"UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ"

Späť

Oznamujeme obyvateľom obce, že v sobotu 10.11.2018 sa uskutoční upratovanie domácností. V obci budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, rozmiestnenie kontajnerov je znázornené na mapke:

 

Posledná úprava 15.01.2020