Úprava obrubníkov pre ľahší prechod kočíkov

Späť

Na požiadavku obyvateľov Púpavovej sme zabezpečili zníženie pôvodne vysokých obrubníkov na ľahší prechod kočíkov.

Posledná úprava 15.01.2020