Usmernenie hlavného hygienika SR - Covid-19

Späť

Usmernenie hlavného hygienika SR - Covid-19 v plnom znení tak, ako nám bol doručený na Obecný úrad z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

OcÚ Marianka

Posledná úprava 19.03.2020