V Marianke bude dobročinná zbierka

Späť

Dňa 11. mája (sobota) sa v našej obci bude konať dobročinná zbierka pre Krízové centrum Dúha so sídlom v Bratislave. Zbierku budú vykonávať študenti VŠ označení identifikačnými odznakmi a budú priamo oslovovať ľudí. Študentov spája spoločná práca v zahraničí a túto akciu organizujú aby pomohli Krízovému centru a získali pracovné návyky pred letnými mesiacmi. Študenti disponujú aj rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (strana č.1, strana č.2) o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok.

Tento oznam sme zverejnili preto, aby ste o tejto akcii boli dopredu informovaní, že nejde o neohlásenú a nelegálnu aktivitu v našej obci a aby ste boli pripravení na to, že Vás môžu osloviť.

Ďakujeme za pochopenie.
OÚ Marianka

Posledná úprava 15.01.2020