V Marianke začíname s evidenciou odpadu

Späť

Vážení susedia,

obcou poverené osoby označia vaše zberné nádoby na zmesový odpad nálepkou s QR kódom. Vyložte prosím svoje zberné nádoby pred dom už dnes, alebo v najbližších dňoch zabezpečte ich sprístupnenie.

Systém zberu odpadu a stará nálepka platia do konca roka 2019.

Viac informácii sa dozviete z doručeného letáku, z internetových stránok obce, alebo vám odpovedia pracovníci obce.

Ďakujeme za spoluprácu.

OcÚ Marianka

Príloha: Informácie o evidencii odpadov - leták.

Posledná úprava 15.01.2020