Verejná zbierka na sochy pre Marianku

Späť

Milí Mariančania,

v období 11.- 15.9.2019 sa uskutoční v Marianke na námestí sochárske sympózium. Štyria sochári budú vysekávať veľkorozmerné sochy z dubových kmeňov, ktoré sa od začiatku roka sušia na futbalovom ihrisku. Na podujatie ich venovala Kongregácia Bratov Tešiteľov v Marianke. Sochy trvalo zostanú inštalované na mieste konania (na námestí), čiže oživia a okrášlia centrum obce Marianka. Podujatie sa koná pod záštitou starostu obce Marianka. Iniciátorom je OZ Mariánski seniori. Po dohode s vedením obce a so súhlasom Okresného úradu v Malackách OZ Mariánski seniori vyhlasuje verejnú zbierku na honorár sochárov, inštalačné a manipulačné práce a ďalšie nutné náklady s tým spojené.

Číslo transparentného účtu je FIO Banka IBAN:SK8883300000002401670688, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.

Pomôže každé Euro ako dar od vás. Pre tých, pre ktorých je jednoduchšie priniesť peniaze v hotovosti, budú pripravení členovia OZ Mariánski seniori s označenou pokladničkou na Obecnom úrade v čakacom priestore chodbových priestorov počas úradných hodín zakaždým od 10:00 do 12:00 hod. V ostatných časoch bude označená pokladnička k dispozícii počas úradných hodín na pracovisku OcÚ Marianka.
Verejná zbierka sa začína v pondelok 19.8.2019 a potrvá do skončenia sochárskeho sympózia dňa 15.9.2019. Prispieť do pokladničky hotovosťou bude možné iba v povolenom dvojtýždňovom intervale od stredy 21.8.2019 do stredy 4.9.2019. Priložené je k nahliadnutiu rozhodnutie Okresného úradu v Malackách o povolení verejnej zbierky.

Vyzývame aj podnikateľské subjekty zapojiť sa do tejto akcie.

OZ Mariánski seniori vopred ďakuje za každý peňažný dar od vás na spomínané podujatie a jeho členovia sa tešia na konečný efekt - skrášlenie a oživenie centra Marianky originálnymi dreveným sochami.

Aktuálna informácia o stave verejnej zbierky na Sochárske sympózium (11.9.2019)
Sochári sú už na námestí a usilovne pracujú, môžete sa ísť pozrieť, ako sa rodia umelecké diela.
Radi by sme vás informovali o aktuálnej výške peňažných prostriedkov, ktoré boli do dnešného dňa vyzbierané:
V hotovosti v dňoch 21.8. - 4.9.2019: 406 EUR
Na transparentný účet: 380,- EUR
Celkom: 786,- EUR

Všetkým doterajším darcom chceme poďakovať a veríme, že sa pridajú aj ďalší Mariančania. Prispievať môžete do 15.9.2019 na transparentný účet vo 

FIO Banke SK8883300000002401670688

Potrebujeme vyzbierať cca 2500 EUR (honoráre sochárom, viacnásobná manipulácia s dubovými kmeňmi (Avia s hydraulickou rukou), upevnenie sôch do podložia a iná réžia).
Rozhodli sme sa, že na miesto konania Sochárskeho sympózia umiestnime ešte nádobu na dobrovoľné príspevky nad rámec verejnej zbierky (na hotovostné platby totiž už uplynula povolená 14-dňová lehota), nakoľko niektorí, hlavne starší občania, majú trošku problém s elektronickými platbami.

Zároveň tam budú vystavené všetky tri veľkosti obrazu Marianky, aby ste si vedeli predstaviť, ako obraz vyzerá v ráme. Tí, ktorí si obraz objednali, je už k dispozícii u Gabriely Fukerovej, kontakt: 0903 774 555

SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM v Marianke 2019 – VYÚČTOVANIE

PRÍJMY:
Verejná zbierka - transparentný účet:   660   EUR
výber do pokladničky v hotovosti:   406   EUR
Verejná zbierka celkom: 1066   EUR
Dobrovoľné príspevky na bežný účet:      65  EUR
Dobrovoľné príspevky v hotovosti:    122  EUR
Dobrovoľné príspevky celkom:           187  EUR

Verejná zbierka a dobrovoľné príspevky celkom: 1253 EUR

VÝDAVKY:
6-násobná manipulácia s kmeňmi: 217 EUR
Nákup materiálu (úchyty, vruty, farby, laky a pod.) 206 EUR
Réžia: (pohonné hmoty, kolok, drobné občerstvenie a pod.)    61 EUR
Honoráre sochárov: (4 x 500 = 2000 EUR)        2000 EUR

VÝDAVKY celkom: 2484 EUR
Z toho: manipuláciu v hodnote 50 EUR sponzorsky uhradilo OZ Tál,
v hodnote 40 EUR OcÚ Marianka
a v hodnote 60 EUR sponzorsky uhradilo OZ Mariánski seniori
Sponzorské dary na manipuláciu pred začatím akcie celkom: 150 EUR
Výdavky mínus sponzorské dary na manipuláciu: 2334 EUR
Odhadované výdavky na informačné mosadzné tabuľky ku sochám a tabuľka so zoznamom sponzorov: 300 EUR

Výdavky s mosadznými tabuľkami: 2634 EUR
ROZDIEL – príjmy mínus výdavky: -1381 EUR
Organizátor podujatia: OZ Mariánski seniori
Sponzori podujatia: Obec Marianka, OZ Mariánski seniori, Kongregácia Bratov Tešiteľov – dubové kmene, ubytovanie a raňajky pre sochárov, OZ Tál, Krčma u Zeleného stromu – obedy pre sochárov, Penzión IVICA – večere pre sochárov, všetci obyvatelia Marianky a Spolok Permon, ktorí prispeli do vyhlásenej verejnej zbierky

Ď A K U J E M E !!!

Predbežná správa k verejnej zbierke Sochárske sympózium Marianka 2019 organizovanej na základe registrácie Rozhodnutím okresného úradu v Malackách.

 

Posledná úprava 15.01.2020