Vo februári sa začne orez drevín

Späť

Milí susedia,

v niektorých lokalitách našej obce sa vo februári začne realizovať orez drevín v ochrannom pásme NN vedenia. Práce budú vykonávané na uliciach Kamenná, Školská, Družstevná, Karpatská, Športová, Potočná, Bystrická a Lesná a uskutočnia sa v termíne od 14. februára do 30. apríla 2019.

Ďakujeme za pochopenie

Úplne znenie oznamu vo formáte pdf

Posledná úprava 15.01.2020