Voľby Prezidenta Slovenskej Republiky

Späť

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú dnes

v sobotu 16.03. 2019  od 7:00 do 22:00 hod.

v Spoločenskej miestnosti Obecného úradu, pričom je iba jeden volebný okrsok.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30.03. 2019  od 7:00 do 22:00 hod.

Posledná úprava 15.01.2020