VOLEBNÉ OKRSKY

Späť

Volebný okrsok č. 1. – Spoločenská sála v budove polyfunkčného objektu, Štúrova 1050/9, Marianka

Agátová ulica
Borinská ulica
Bystrická ulica
Budovateľská ulica
Čerešňová ulica
Družstevná ulica
Javorová ulica
Kamenná ulica
Karpatská ulica
Krátka ulica
Lesná ulica
Lipová ulica

Volebný okrsok č. 2. – Sobášna miestnosť v budove obecného úradu, Školská 363/32, Marianka

Jelšová ulica
Na Kracinách
Na Ovsisku
Na Tálkoch
Na Vinohradoch
Nad Bednárovým
Nám. 4. apríla
Partizánska ulica
Pod Mlynom
Podhájska ulica
Poľná ulica
Potočná ulica
Púpavová ulica
Sedmokrásková ulica
Slnečná ulica
Stromová ulica
Stupavská ulica
Školská ulica
Športová ulica
Štúrova ulica
Topoľová ulica
Višňová ulica
Vŕbová ulica
Záhradná ulica
Obyvatelia s trvalým pobytom na Obci Marianka

 

Posledná úprava 15.01.2020