Volebný špeciál Mariatál 2018

Späť

Prezentácia kandidátov na post starostu a poslancov v obci Marianka -                   voľby 10.11.2018

 


Vážení kandidáti na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Marianke,


keďže sa blíži termín volieb do samospráv obcí (10.11.2018) radi by sme dali všetkým kandidátom priestor prezentácie vo Volebnom špeciáli. Tento špeciál je jednorázový materiál a bude koncipovaný v zmysle predchádzajúcich predvolebných výtlačkov. Považujeme za užitočné, aby mali všetci kandidáti možnosť odprezentovať sa aspoň touto formou a zároveň, aby voliči mali možnosť jednotlivých kandidátov spoznať.

Organizačné informácie (tak, ako aj v predchádzajúcich vydaniach):
•    Každý kandidát na starostu bude mať k dispozícii 1 stranu veľkosti A4.
•    Každý kandidát na poslanca bude mať k dispozícii 1 stranu veľkosti A4.
•    V hlavičke prezentácie budú údaje z webu (meno, vek, povolanie, za koho kandiduje), ak bude dodaná, môže byť aj fotografia. Na zvyšku strany uvedie kandidát svoju prezentáciu.
•    Podklady odovzdajte prosím písané v MS WORD, vo formáte *.doc. Ak budú v prezentácii použité fotografie, alebo obrázky - tie je treba dodať v osobitnom súbore v čo najväčšom rozlíšení a miesto umiestnenia v texte vyznačiť odkazom na dodaný obrázok.


•    Ak kandidát materiál nedodá, na jeho strane bude o ňom len základná informácia z webu Marianky, ktorá bude uvedená aj na prvej strane špeciálu.


Rozpis záväzných termínov tohto Volebného špeciálu:


•    15.10. - 19.10. do 24:00h odovzdávanie podkladov len v dátovej forme mailom na romana.brbuchova@marianka.sk

•    ~60 riadkov v dvoch stĺpcoch (30+30)
•    ~2560 znakov bez medzier, ~3000 znakov s medzerami
•    ~ do 500 slov


•    22.10. - 25.10. zalomenie, príprava podkladov pre tlač
•    26.10. - 1.11.    tlač
•    2.11 - 04.11.    distribúcia do schránok v Marianke


Príspevky budú uverejnené v poradí: starostovia podľa abecedy, následne kandidáti na poslancov podľa abecedy. Nedodržanie termínu odovzdania podkladov nebude tolerované. Kandidát na starostu a poslanca zároveň bude mať v oboch sekciách svoj priestor.

Posledná úprava 15.01.2020