Vŕba pri škole ohrozuje bezpečnosť detí aj dospelých

Späť

Pílenie veľkých stromov nás mrzí, ale kvôli bezpečnosti detí starú vŕbu treba odstrániť. Už v minulosti padol veľký konár do tesnej blízkosti detí. Pozemok aj vŕba patria Rímsko - katolíckej cirkvi (RKC). Na základe upozornenia obce cirkev podala žiadosť o výrub stromu, ktorý aj sama zabezpečí.

Bezpečnosť našich detí musí byť na prvom mieste. Správa arboretistu o stave vŕby pri vstupe na školský dvor nás vôbec nepotešila, tak ako stav ďalších drevín v priestore školského dvora ako aj na námestí.

Situácia s vŕbou je však alarmujúca a so zástupcami fary sme sa zhodli, že čakať na nešťastie nechceme. K tragickým udalostiam po páde stromov došlo aj v neďalekej Karlovej Vsi. Koncom septembra nás všetkých šokovala správa z Nitry, kde počas prechádzky spadol odlomený konár topoľa pod vplyvom silného vetra na skupinu žiakov. Bilancia bola tragická - mŕtvy 14 ročný chlapec a traja zranení, z toho jeden ťažko.

Aj tieto prípady nás utvrdzuje v presvedčení, že netreba čakať a preto musíme pristúpiť k veľmi nepopulárnemu opatreniu, ktoré najmä v dnešnej dobe, kedy prichádzame o hektáre lesov, nikoho neteší, pokiaľ niekto s drevom nerobí výnosný biznis.

Informácia arboretistu vypovedá o veľmi zlom stave viacerých stromov. 

“Vŕba pri vstupe do areálu je viackmeň s veľkou ranou po výlome v minulosti. Sú tam tlakové rozkonárenia, ktoré sú príčinou takýchto výlomov. Na jednotlivých ramenách sa nachádzajú plodnice a stopy po ich odpadnutí drevorozkladnej huby - syrovec. Ten spôsobuje hnedú hnilobu, ktorá vedie k zlyhaniu stability drevného valca a k zlomu konárov/kmeňov.

Tento strom je v havarijnom stave a vzhľadom na jeho polohu s intenzívnou frekvenciou pohybu ľudí navrhujem jeho bezodkladnú asanáciu.

Topoľ: Jeho koreňový priestor je zhutnený a koreňové nábehy poškodené od intenzívneho pohybu osôb. Na báze kmeňa sa nachádzajú plodnice blizsie neurcenej drevorozkladnej huby, čo môže výrazne ovplyvniť jeho stabilitu.

Je nutné vykonať ťahovú skúšku na zistenie odolnosti stromu voči vývratu a zlomu. Ak bude stabilita dostatočná, odporúčam vylepšiť podmienky na stanovišti. Zabrániť pohybu osôb po koreňovom priestore, ktorý bude potrebné prevzdušniť. Následne opraviť nesprávne nainštalované korunové istenie.

Všetky ostatné stromy majú takisto zhutnený koreňový priestor, nevykazuju však známky oslabenia.

Je nevyhnutné na všetkých stromoch vykonať bezpečnostný rez podľa štandardu C1 - rez stromov.

Korene stromov pri plote v spodnej časti boli všetky drasticky poškodené. Ich stabilita je určite narušená, čo sa určite veľmi negatívne prejaví pri ich ďalšom raste.

Z hľadiska perspektivity a finančnej udržateľnosti odporúčam ich výrub.”

CHCEME ZELENÚ OBEC A ZDRAVÉ LESY

Obyvateľov našej obce však chceme ubezpečiť, že prioritou vedenia obce nie je výrub, ale  výsadba nových stromov a drevín, ktorý chceme realizovať prostredníctvom dotácií v rámci projektu Zelené obce, ale aj z vlastných zdrojov.

Veľmi oceňujeme aj aktivity školy smerujúce ku skrášleniu prostredia. Určite si mnohí z vás všimli, že pri škole vyrástá levanduľové bludisko, ktorého projekt vypracovala p. Katarína Golonková a na ktorého realizácii sa podieľali naše deti, či rodičia, za čo im patrí naša veľká vďaka.

Inštalovaním foto pascí zas chceme chrániť naše lesy pred nelegálnymi skládkami.

Vedenie obce Marianka podporí projekty, alebo nápady od Vás, alebo občianskych združení, ktorého výsledkom bude revitalizácia a skrášlenie nášho spoločného prostredia.

Ing. Dušan Statelov
starosta obce

Peter Čambor
prednosta OcÚ Marianka

 

 

Posledná úprava 15.06.2020