Vychádzka na Malý Slavín s pozorovaním prírody

Späť

Naši škôlkari absolvovali zimnú vychádzku na Malý Slavín spojenú s pozorovaním prírody. Okrem nových poznatkov sa do sýtosti vyšantili v snehu a s mrazom vyštípanými červenými líčkami sa šťastní vrátili. No nie sú zlatí?!

Posledná úprava 15.01.2020