Výsledky volieb do Rady školy

Späť

Dňa 9.9. 2019 sa pod dohľadom zástupkyne školy T. Smidovej konali voľby do Rady školy. Z oprávnených 71 voličov sa volieb zúčastnilo 42 a za členov Rady školy boli zvolení: 

Za nepedagogických zamestnancov p. Straková - výsledky hlasovania

Za pedagogických zamestnancov p. uč. Brnová - výsledky hlasovania

Za zástupcov rodičov p. Czere a p. Pieková - výsledky hlasovania

Všetkým srdečne gratulujeme, pevne veríme, že sa im bude dariť, želáme im všetko dobré a veľa správnych rozhodnutí.

Mgr. Katarína Golonková

riadteľka ZŠ

Posledná úprava 15.01.2020