Vysvetlenie situácie v otázke obecnej ambulancie

Späť

Dnes MUDr. Magala vyvesil oznam, že nebude ordinovať až kým nebude mať uzatvorenú zmluvu.
Takto sa veci majú...

MUDr. Magala mal podpísanú zmluvu do 31.12.2018. Súhlas na nájom obecného majetku musí schváliť obecné zastupiteľstvo. Za prenájom platí naozaj symbolickú cenu 85,- Eur/mesačne, pričom ordinuje iba 4 hodiny týždenne, v stredu doobeda.

V januári som sa stretol s MUDr. Zónom, ktorý prejavil záujem o ordinovanie v obci 3 dni v týždni. V záujme jednak lepšieho využitia ambulancie ako obecného majetku a hlavne s cieľom rozšírenia počtu dní v ktorých bude lekár dostupný priamo v Marianke, som navrhoval MUDr. Zónovi zdieľanie ambulancie s MUDr. Magalom. Toto riešenie podľa jeho vyjadrenia neodsúhlasí poisťovňa.

Minulý týždeň som sa stretol s MUDr. Magalom a pýtal som sa ho, či by bolo možné zvýšiť z jeho strany počet dní ordinovania v Marianke, alebo či by bolo možné ambulanciu zdieľať s iným lekárom. Na to mi povedal, že nemá kapacity na zvýšenie počtu ordinačných dní v Marianke, ale nie je proti zdieľaniu ambulancie s iným lekárom. Podľa neho by to ani poisťovňa zakazovať nemala. Tak som sa potešil, že snáď sa situácia zlepší v tom zmysle že budeme mať dvoch doktorov a viac ordinačných dní v obci. Ubezpečil som ho, že obec nemá v záujme rušiť jeho ordinačné hodiny v Marianke, už len kvôli existujúcim pacientom, ktorí sú na neho zvyknutí. Dohodli sme sa na tom, že dnes sa pôjdem po ordinačných hodinách osobne pozrieť na ambulanciu a jej vybavenie, aby som posúdil, či by to bolo možné.

Na moje prekvapenie namiesto stretnutia MUDr. Magala vyvesil oznam, ktorý ste videli, bez akéhokoľvek upozornenia, že nebude ordinovať, s tým, že požaduje uzavretie dohody v rozsahu ako doteraz t.j. jeden deň v týždni a na dobu neurčitú. Bez debaty, len oznámil svoje požiadavky. Volal som s ním, vôbec mu neprišlo čudné, že sme boli na niečom dohodnutí... Na zamyslenie: ak by MUDr. Magala nemal prístup do ambulancie, ako by vyvesil uvedený oznam?

Mám záujem služby v obci rozširovať, nie ich rušiť, k tomu je však potrebné konštruktívne jednanie partnerov.

Pre informáciu MUDr. Schwarzová, kožná lekárka z Marianky, ponúkla obci organizovanie dní proti rakovine kože („Melanoma days“), v rámci ktorých je ochotná ZDARMA vyšetriť znamienka na možný výskyt rakoviny 20-30 pacientom denne, každý pondelok v priebehu mesiaca Marec. Sám som za takéto vyšetrenie zaplatil 20,- Eur u inej kožnej. Aj na tento účel potrebujeme vhodnú miestnosť, ktorou je napríklad ambulancia. MUDr. Schwarzová by možno vedela rozšíriť služby o kožnú lekárku jeden deň v týždni.

Za ideálne riešenie by som považoval využitie ambulancie napríklad: MUDr.Schwarzová - pondelok, MUDr.Zóna - utorok, MUDr.Magala - streda, MUDr.Zóna - štvrtok, MUDr.Zóna - piatok. Samozrejme v náväznosti na to by sa zvýšilo aj využitie lekárne. Po dnešnom kroku MUDr. Magalu trochu strácam nádej.

Môj názor je, že MUDr. Magala zanedbal včasné predĺženie zmluvy a teraz vytvára nátlak cez svojich pacientov. Nezdá sa mi to morálne.

Danú situáciu diskutujem s poslancami a určite sa ju budeme snažiť riešiť, uvítali by sme keby to nebolo pod nátlakom.


Ing. Dušan Statelov
starosta obce

 

Posledná úprava 15.01.2020