Vyúčtovanie odpadov bude až na konci roka

Späť

Vážení Mariančania,

do Vašich schránok Vám prišlo rozhodnutie o výrube miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe Vami doručených podkladov.

V tejto súvislosti Vám preto chceme pripomenúť (keďže otázky podobného typu sú časté), že Vaša miera separácie a kompostovania bude zohľadnená vo vyúčtovaní na konci roka 2020.

Ďakujeme za pochopenie.

OcÚ Marianka

Posledná úprava 14.02.2020