VÝZVA pre majiteľov nehnuteľností - orez a výrub stromov

Späť
Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva pre majiteľov nehnuteľností .pdf              
Západoslovenská distribučná, a.s. - Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov .pdf

Posledná úprava 15.01.2020