Výzva pre majiteľov nehnuteľností

Späť

VÝZVA a UPOZORNENIE pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov:

 

Posledná úprava 15.01.2020