Výzva na úhradu škody voči Západoslovenská distribučná

Späť

Milí Mariančania,

v priloženom dokumente nájdete plné znenie výzvy na úhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektrickej energie na Vrbovej ulici, ktorú nám poslala Západoslovenská distribučná. O uvedenom probléme sme Vás informovali v pondelok 21.1.2019 v správe Oznam o stave verejného osvetlenia.

Zároveň Vám oznamujeme, že 23.1.2019 sme Západoslovenskú distribučnú oficiálne požiadali o zriadenie nového odberného miesta na uvedenej ulici. ZsDis má teraz 30 dní na vyjadrenie sa k našej žiadosti písomnou formou. Následne požiadame Západoslovenskú energetiku o odber elektrickej energie.

OÚ Marianka

Posledná úprava 15.01.2020