Záujem rodičov o návrat detí do MŠ a ZŠ

Späť

Obec Marianka, ako zriaďovateľ MŠ, v spolupráci s riaditeľkou MŠ Vám oznamuje, že od 1. júna 2020 bude MŠ otvorená s hygienickými a bezpečnostnými opatreniami. Preto žiadame rodičov, aby sa do 21. mája (štvrtok) vyjadrili, či majú záujem o návrat detí do materskej školy.

Svoje stanoviská posielajte priamo riaditeľke MŠ p. Marošovej na email riaditel.ms@marianka.sk.

Po dohode s riaditeľkou ZŠ p. Golonkovou bude zisťovanie záujmu o návrat detí do školských lavíc uverejnené na edu page školy https://zsmarianka.edupage.org/

Ďakujeme

OcÚ Marianka

Posledná úprava 01.06.2020