Verejné prerokovanie EIA tunela D4 malo veľký ohlas. Záznam+fotogaléria

Späť

Vážení Mariančania,

na uvedenom odkaze si môžete pozrieť záznam z verejného prerokovania EIA diaľničného tunela D4, ktorého portál by mal vyrásť v tesnej blízkosti našej obce.

Ak v Bratislave a Stupave bolo na prerokovaní 30 ľudí, v Marianke prišlo na prerokovanie cez 120 ľudí, pričom niektorí sa do sály už nezmestili.

Ďakujeme za Váš záujem o spoločné verejné záujmy.

----------------------------------------------------

Občania posielajú pripomienky priamo na adresu Ministerstva životného prostredia, do 13.2.2020.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Vec: Pripomienky k EIA (SPRÁVA O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI) 
na Diaľnicu D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica,

----------------------------------------------------

Posledná úprava 07.02.2020