Zberný dvor - aktuálne informácie

Späť

Vážení susedia, máme dobré správy:

1. Podarilo sa pokročiť v rokovaní o zvýšení kapacity nádob na zber plastov s firmami Tekos a Envipak. Naplnenie a preplnenie kapacity zberného miesta je len jeden (a nie dostačujúci) dôvod na pridanie kontajnerov a zvozov a tak aby to bolo možné financovať podľa predpisov.

2. Preto, že je zajtra odvoz plastov a vďaka zhovievavosti správcu zberného miesta môžete UŽ DNES DOVIEZŤ plastový odpad v uzavretých vreciach (od 15:00 do 20:00).

Na zbernom mieste:
· je nevyhnutné aj plastový odpad dávať do zberných kontajnerov, kvôli mačkám, psom a iným zvieratám
· je priestor monitorovaný kamerovým systémom obce.
· zachovajte poriadok a pokyny, aby ho prenajímateľ nevypovedal a nezrušil.

Novinka:
Prečítajte si pozorne informácie o evidencii odpadov. (leták - čo je evidencia odpadu, leták - prečo elektronická evidencia odpadu)

Rekapitulácia:
Pre tých čo separované plasty dovezú na ZBERNÉ MIESTO:
· Iba v zaviazaných (zalepených) vreciach môžu byť separované plasty dovezené.
· Iba v predvečer zvozového dňa môžu byť vo vreciach položené mimo nádobu.
· Iba vo dvore za plotom zberného miesta.

Pre tých, čo skladujú vrecia a využívajú odvoz od DOMU:
· V deň zberu vyložte vrecia pred bránu.
· Vrecia, vyložené pred bránu večer, zabezpečte pred nepriaznivým počasím a zvieratami.

Posledná úprava 15.01.2020