ŽIADOSŤ - nahlásenie čísla vodomeru a stavu na vodomere

Späť

Žiadosť

 

Obec Marianka žiada občanov, ktorí sú pripojení na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve obce a nemajú ešte zmluvu na odvádzanie odpadových vôd s BVS, aby do 31.03.2017 nahlásili číslo vodomeru a stav na vodomere.

Uvedené údaje je potrebné nahlásiť na obecný úrad osobne, telefonicky 02/65935224, 0902 905764,                  alebo e- mailom na adresu: alena.bordacova@marianka.sk.

 

Posledná úprava 15.01.2020