Získali sme dotáciu 3400,- Eur z BSK

Späť

Dotácia už bola aj prevedená aj na účet obce. 

Bude použitá na čiastočnú úhradu nákladov vybudovania klimatizácie v základnej škole, čo nám zníži výdavky na vonkajšiu jednotku o zhruba 50%

Posledná úprava 15.01.2020