Život v obci: hľadanie možností pre zlepšenie vývozu odpadu v roku 2019

Späť

Dnes (utorok 8.január 2019) sme mali jednanie s Tekosom. Okrem možností zlepšenia vývozu odpadu sme debatovali o nevyvezení zhruba 100 nádob túto sobotu. Tekos nevie zabezpečiť zvoz zajtra ani pozajtra. Riešenie: V piatok Tekos vyvezie všetky nádoby aj s odpadom, ktorý sa nezmestil do nádob. Tento odpad môže byť priložené v pevných sáčkoch pri nádobe. Ak by opäť hrozilo, že niektoré ulice budú pre Tekos nedostupné znesieme ich na miesto, ktoré je pre Tekos dostupné. Zajtra má Tekos poslať zoznam ulíc, ktoré sú problematické. Pre Tekos sme niečo ako Vysoké Tatry :-)

Zároveň do dodatku zmluvy, zahrnieme postup ako riešiť nezjazdnosť ciest, tak aby sa vývoz vždy zabezpečil v daný deň. Možnosti dlhodobejších riešení analyzujeme, výrazný podiel v komunálnom odpade vraj tvorí bioodpad a nie až tak recyklovateľné odpady. Dohodli sme sa na tom, že Tekos spraví analýzu obsahu komunálneho odpadu v krátkom čase. Tiež dostaneme cenové ponuky na hustejší vývoz recyklovateľného odpadu, zber v zbernom dvore a podľa toho budeme vidieť čo je najefektívnejšie.

Veľkým problémom pri kontajneroch dostupných na verejnosti je nedisciplinovanosť ľudí (preto sa presunuli to dvora) kedy ich niektorí ľudia použivajú na komunálny odpad. Riešením bude zníženie komunálneho odpadu a vybavenie domácností kompostérmi a funkčný zberný dvor na bioodpad. Chýbajúce kontajnery Tekos skontroluje v evidencii a dodá chýbajúce kusy. Súčasný systém považujem za nedostatočný, ktorý sa bude neustále zdražovať. Obec bude musieť tento rok určite zvýšiť poplatky za odvoz odpadu.

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020