Zmena cestovných poriadkov liniek IDS BK 215, 219, 235, 245 a 269 od 23.09.

Späť

Dovoľujeme si vás informovať, že od 23.09.2018 sa budú meniť cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy č. 215, 219, 235, 245 a 269, ktoré sú upravené na základe aktuálnych pripomienok a poznatkov z prvých týždňov.

- Na linke 215 Bratislava – Marianka (102401) bude na základe požiadavky m. č. Záhorská Bystrica zrušené vedenie spojov cez zastávku Trstínska. Z dôvodu zmeny trasovania spoje vynechajú aj zastávku Záhorská. Namiesto toho zastavia na zastávke Mariánsky potok (na znamenie).

- Na linke 219 Bratislava – Stupava – Borinka (102401) budú z dôvodu preplnenosti spojov v kritických časoch v rannej a popoludňajšej špičke zavedené nové spoje s odchodmi:
- Ráno 2 nové spoje do Bratislavy: 6:05 zo Stupavy, Technické služby (6:10 Stupava, aut. stanica) a spoj s odchodom 6:45 zo Stupavy, Technické služby (6:50 Stupava, aut. stanica)
- Poobede z BA, autobusovej stanice 3 nové spoje do Stupavy v časoch o 13:30, 14:30 a 15:30 a vratný spoj zo Stupavy, aut. stanice o 14:30.
Zavedením týchto nových spojov je zároveň vyhovené požiadavke mesta Stupava ohľadom obsluhy zastávky Technické služby aj počas obdobia rannej špičky, kedy cestuje väčšina ľudí. Uvedené novo pridané spoje v smere Stupava – Bratislava budú vedené ako expresné, teda medzi zastávkami Stupava, Mást a Bratislava, Patrónka budú premávať po diaľnici.

- Na linke 269 Bratislava – Rohožník (102402) budú z dôvodu preplnenosti spojov v kritických časoch v rannej a popoludňajšej špičke pridané nové spoje s odchodmi:
- do Bratislavy 6:15 z Jablonového, jednota; z Lozorna na Patrónku bude vedený po diaľnici D2 a 13:57 z Lozorna, požiarna zbrojnica (vratný spoj, vedený po diaľnici)
- Z Bratislavy cez Stupavu do Lozorna v časoch o 13:00 a 14:00.

- Na linke 245 Bratislava – Malacky (102417) bude spoj s odchodom 6:30 z Bratislavy posunutý na 6:40. Uvedený spoj zájde cez Plavecký štvrtok (žel. st.; v čase 7:23) a v Malackách zastaví na ul. M. R. Štefánika pri ZŠ. Tým bude vyhovené požiadavke obce Plavecký Štvrtok na lepšie načasovanie príchodu žiakov do ZŠ v Malackách pred začiatkom vyučovania.

- Na linke 235 Malacky – Jablonové (106408) zastavia ranné spoje 102 a 104 namiesto zastávky Jablonové, jednota na zastávke Jablonové, OcÚ. Popoludňajší spoj s odchodom 12:40 z Malaciek pri jazde do Jablonového zájde v Lozorne okolo ZŠ.
V uvedených prípadoch boli akceptované požiadavky obce Jablonové najmä pre lepšiu dopravu žiakov.

Aktualizácia cestovných poriadkov od 23.9.18, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základ požiadaviek obcí a  cestujúcich. Jedná sa o nasledovné zmeny:

- 102401 Bratislava-Marianka-Stupava-Borinka - nové spoje č. 91, 93, 95, 12, 14, 20. Ďalej zmena trasovania spojov vedených do Marianky s tým, spoje budú v Záhorskej Bystrici premávať po starej pôvodnej trase.


- 102402 Bratislava-Stupava-Rohožník - nové spoje č. 61, 63, 64, 66,


- 102417 Bratislava-Malacky - úprava spoja č.105 (riešenie požiadavky Plaveckého Štvrtka na zabezpečenie prepravy žiakov) - spoj bude zachádzať do Plaveckého Štvrtka


- 106408 Malacky-Láb-Jablonové - úprava spojov č.102, 104, 105 (riešenie požiadavky Jablonového na zabezpečenie prepravy žiakov) - doplnené Lozorno,ZŠ na tom spoji ako bol; doplnená zastávka Jablonové,OcÚ

102402 Bratislava - Stupava - Rohožník

106408 Malacky - Láb - Jablonové, Turecký Vrch

102417 Bratislava - Malacky

102401 Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka

 

Posledná úprava 15.01.2020