ZsDIS - odpisy elektromerov

Späť

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v piatok 20. marca 2020 sa budú vykonávať odpisy elektromerov. Prosíme všetkých obyvateľov, ktorí nemajú elektromer voľne prístupný, aby zverejnili číslo a stav elektromeru na viditeľné miesto.

Ďakujeme za spoluprácu.

OcÚ Marianka

Posledná úprava 19.03.2020