Alena Bordáčová

Späť

Podateľňa, Pokladňa, Evidencia trvalého a prechodného pobytu občana, ich zmeny a zrušenie, Evidencia budov - určovanie súpisných a orientačných čísiel, vydávanie tabuliek s číslami a potvrdení, Komunálny odpad, Hrobové miesta

Telefón:
+421 2 6593 6694
+421 902 905 764

E-mail:
alena.bordacova@marianka.sk

Posledná úprava 15.01.2020