Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisii

Späť

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisii.

 

Posledná úprava 15.01.2020