Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Späť
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD  .pdf

 

 

Posledná úprava 15.01.2020