Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok

Späť
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok   .pdf                     

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020