Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o výške mesačného príspevku

Späť

Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 15.01.2020