Návrh Dodatku č. 2 k VZN o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Späť
Návrh Dodatku č. 2 k VZN o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD .pdf           

 

 

Posledná úprava 15.01.2020