Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

Späť

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2012 o výške príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD

 

Posledná úprava 15.01.2020