Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.

Posledná úprava 15.01.2020