Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Marianka na I. polrok 2017

Späť
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Marianka na I. polrok 2017  .pdf                

 

Posledná úprava 15.01.2020