Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na 1. polrok 2020

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na 1.polrok 2020.

 

Posledná úprava 15.01.2020