Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2018

Späť
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2018      .docx                   

 

Posledná úprava 15.01.2020