Návrh programového rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

Späť

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020  .pdf
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 - sumár  .pdf
Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020  .pdf
Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 - text  .pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020