Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Späť

Návrh rozpočtu - sumár

Návrh rozpočtu - ekonomické klasifikácie

Návrh programového rozpočtu

Dôvodová správa k rozpočtu

 

Posledná úprava 15.01.2020