Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

Späť
Návrh rozpočtu  .pdf  
Návrh rozpočtu - príjmy  .pdf
Návrh rozpočtu - výdavky  .pdf
Návrh rozpočtu - sumár  .pdf

 

 

Posledná úprava 15.01.2020