Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Späť
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Marianka .pdf         

 

Posledná úprava 15.01.2020