Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady

Späť

Návrh VZN a poplatku za komunálne odpady

Príloha č.1 - Prihláška pôvodcu odpadu 

Príloha č.2 - Sadzba poplatku za komunálne odpady

Príloha č.3 - Čestné prehlásenie o kompostovaní

Dôvodová správa k návrhu VZN a poplatkoch za komunálny odpad

 

Posledná úprava 15.01.2020