Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky

Späť

Návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Marianka v dokumente pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020