Návrh VZN o statickej doprave

Späť

Návrh VZN o statickej doprave, ktorým sa ruší VZN číslo 9/2008 o statickej doprave v dokumente pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020